fbpx

Nabídka brigády

30. 5. 2022

Hledáme tazatele pro dotazníkové šetření, které pořádá Odbor kultury Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Cílem šetření je zjistit názory, potřeby a přání obyvatel Plzně v oblasti kultury.

Sběr dotazníků již probíhá ve všech deseti městských částí Plzně, ale je stále možnost se do sběru zapojit.

Finanční odměna činí 60,- Kč za dotazník (který zabere průměrně 10 minut) a jeho zanesení do elektronického systému + bonusy za počty nasbíraných dotazníků (500,- za 50 nasbíraných dotazníků) a sběr dotazníků v méně frekventovaných lokalitách (+20,-Kč za dotazník v menších městských obvodech, +20,-Kč za dotazník vyplněný s respondenty ve věkové kategorii 70+).

V případě zájmu, prosím, kontaktujte Marii Kubalíkovou na emailovou adresu marie.kubalikova@cpkp.cz, případně na telefon 775 764 412.