fbpx

Občanské vzdělávání


Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

 • Nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní.
 • Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova.
 • Vzdělávacím a kulturním institucím nabízíme tematické výstavy a publikace o historii Sudet západních Čech

Níže naleznete informace o projektech, do kterých se může Vaše škola zapojit a metodické materiály pro výuku.

projekty

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

 • Termín realizace: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Sudety západních Čech ve vzpomínkách pamětníků i v současnosti

 • Termín realizace: 2010–2018
 • Místo realizace: Plzeňský kraj
více...

Škola aktivního občana

 • Termín realizace: 2015–2016
 • Místo realizace: Česká republika
více...

Obrazy historie regionu

 • Termín realizace: 2014–2015
 • Místo realizace: Plzeňský kraj a Svobodný stát Bavorsko
více...

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

 • Termín realizace: 2012–2015
 • Místo realizace: Plzeň
více...

publikace

Znovuobjevené poklady Sudet

 • Kolektiv autorů, editoři: Daniel León, Marie Kubalíková, Volkshochschule im Lkrs. Cham e.V.
 • Rok vydání: 2018
 • Soubor ke stažení:
  Znovuobjevené poklady Sudet
více...

Živé paměti Sudet

 • Kolektiv autorů, editoři: Daniel León, Sabine Gröpe
 • Rok vydání: 2011
více...

Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole

více...

Příběhy Sudet

 • Kolektiv autorů, editoři: Sabine Groepel, Tomáš Svoboda, Daniel León
 • Rok vydání: 2013
více...

Putování mezi Úhlavou a Úslavou

více...

Konstantinolázeňský poutník

více...

kontakt