fbpx

Obrazy historie regionu

Tento projekt byl zaměřený na společnou česko-německou minulost bývalých Sudet. Žáci zúčastněných škol se pustili do vlastního historického bádání na základě vlastních rozhovorů s pamětníky i těch, které byly již pořízeny dříve. Realizované projektové aktivity dokumentuje dvoujazyčná metodika pro učitele, která může posloužit jako vodítko pro budoucí projekty s podobným tématem.

Krasíkov

Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 "Investice do Vaší budoucnosti"

Projekt navázal na dřívější společné aktivity partnerů s názvem Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet. Na české straně se projektu mohli zúčastnit žáci II. stupně základních škol v obcích a městech v bývalých sudetských oblastech Plzeňského kraje. Na německé straně se do projektu zapojily školy Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham. Ty zařadily projektové aktivity přímo do běžné výuky.

Hlavním výstupem projektu byla metodika vzdělávacího programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupně základních škol v české i německé verzi. Vyučujícím nabízí návod, jak s žáky objevovat historii regionu na základě vlastního bádání, dialogu s prarodiči a místními pamětníky nebo třeba formou divadelního představení. Poznejte, co to byly Sudety a jaké dopady mají velké dějiny na životy konkrétních lidí.

kontakt