fbpx

Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole

Vytvořená metodika je adaptací tzv. Future City Game (vyvinuté výukovou organizací British Council), jejímž cílem je podpora občanů v pojmenování problémů ve své obci, jejich analýze a formulaci návrhů jejich řešení. Díky realizaci projektu můžete obohatit výuku mnohých předmětů jako výchova k občanství, český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie či výtvarná výchova, motivovat děti k zájmu o svou obec a její okolí, iniciovat žákovský parlament, poskytnout žákům příležitost zažít týmovou spolupráci, pozitivně se prezentovat před veřejností aj. Manuál Vám nabízí podrobný metodický popis všech fází projektu včetně pracovních listů. O tom jak manuál vznikl, se můžete více dozvědět zde: http://kds.cpkp-zc.cz.

Vzdělávací program je určen žákům druhého stupně základních škol, žákům středních škol a gymnázií.

 

Obálka metodiky k projektu Kreativní demokratická škola