fbpx

Konstantinolázeňský poutník

Učebnice a pracovní sešit pro žáky I. stupně základní školy o Konstantinolázeňském regionu, povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů. Učebnice je vybavena informacemi o regionu a pracovními listy, které s žáky využijete při seznamování se s místní krajinou, přírodou, ekologií i kulturou.

Tato publikace je výstupem projektu "Venkovská krajina očima dětí", který byl spolufinancován Evropským sociálním foncem a státním rozpočtem České republiky.