fbpx

Škola aktivního občana

Jakým způsobem se mohou aktivně zapojit do veřejného života? Jak mohu komunikovat s úřady? Jak uspořádat petici či založit spolek? Odpovědi na tyto otázky a praktické návody přináší metodika, která vznikla během dvouletého projektu ve spolupráci s učiteli občanské výchovy a společenských věd.

Škola aktivního občana

Projekt byl popořen z dotačního programu MŠMT na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016.

kontakt