fbpx

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. V rámci projektu jsou vytvářeny a ověřovány vzdělávací programy postavené na interaktivních metodách výuky – strukturovaná dramatická hra, práce s příběhem, rolové a simulační hry.

Projekt „Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008220 je podpořen finančními prostředky z ESIF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

aktuality

Víc než jen bydlení pokračuje!

17. 4. 2023

Řešení dostupnosti bydlení nás opravdu baví, proto byla již třetím projektem podpořena činnost naší sociální realitní agentury Víc než jen bydlení. Díky projektu „Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby“ tak můžeme od dubna 2023 do konce roku 2025 rozšiřovat naše služby v oblasti zabydlování rodin v bytové nouzi na území města

více...

ohlasy

  • „Za nás výukový program naprosto splnil svůj cíl a žáci si zlepšili své schoponosti ve vzájemné spolupráci i v komunikaci.“

  • vyučující ze Sportovní a podnikatelské střední školy
  • „Dozvěděla jsem se, jak se získávají informace pro články do časopisů a novin.“

  • hodnocení vzdělávacího programu Informace žákyní
  • „Naprosto vyhovující program pro žáky z učňovských oborů. Těžší pro ně bylo jen vytvořit vlastní rádiové vysílání.“

  • vyučující ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu
  • „Fiktivní hra na redakci byla velmi zajímavá, využívání technik dramatické výchovy velmi funkční.“

  • vyučující ze Střední uměleckoprůmyslové školy a Základní umělecké školy Zámeček s. r. o.

kontakt