fbpx

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. V rámci projektu jsou vytvářeny a ověřovány vzdělávací programy postavené na interaktivních metodách výuky – strukturovaná dramatická hra, práce s příběhem, rolové a simulační hry.

Projekt „Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008220 je podpořen finančními prostředky z ESIF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ohlasy

  • „Za nás výukový program naprosto splnil svůj cíl a žáci si zlepšili své schoponosti ve vzájemné spolupráci i v komunikaci.“

  • vyučující ze Sportovní a podnikatelské střední školy
  • „Dozvěděla jsem se, jak se získávají informace pro články do časopisů a novin.“

  • hodnocení vzdělávacího programu Informace žákyní
  • „Naprosto vyhovující program pro žáky z učňovských oborů. Těžší pro ně bylo jen vytvořit vlastní rádiové vysílání.“

  • vyučující ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu
  • „Fiktivní hra na redakci byla velmi zajímavá, využívání technik dramatické výchovy velmi funkční.“

  • vyučující ze Střední uměleckoprůmyslové školy a Základní umělecké školy Zámeček s. r. o.

kontakt