fbpx

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

V letech 2012 až 2015 přišli žáci základních a středních škol v Plzni s návrhy, jak zlepšit veřejný prostor i život ve městě. Mnozí z nich nezůstali jen u návrhů, ale své projekty i zrealizovali. Vyzkoušejte si i vy projít se svými žáky projektem, který v nich probouzí kreativitu, rozvíjí komunikační dovednosti i zodpovědnost za stav svého okolí.

Kreativní demokratická škola Pěstuj prostr - představení projektů

O projektu

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i k architektuře vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a CpKP západní Čechy.

Program byl určen pro 2. stupně základních škol, gymnázia a střední školy v Plzni a byl zároveň paralelou celoobčanského programu Pěstuj prostor, ve kterém se shromažďují podněty veřejnosti na drobné až středně velké změny ve veřejném prostoru. Plzeňské střední a základní školy se programu účastnily v letech 2012 až 2015. Za tuto dobu přišly s mnohými nápady na vylepšení veřejného prostoru – od úprav parků, nástupišť, rekultivaci podchodu na Americké, rekultivaci hřiště u Radbuzy, po upozornění na špatný stav chodníků či zlepšení orientace v areálu bývalých kasáren na Borech atd.

Metodika

Program KDŠ: PP využíval metodiky a zkušenosti z programu „Kreativní demo­kra­tická škola“, který zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Gemini, o.s.

ohlasy

  • Cestou k cíli se naučili mnohem víc, než čekali, rozkvetli, zacílili své zájmy, propojili se mezi sebou ve třídě, dokázali odprezentovat své nápady před odbornou porotou a zažít pocit radosti, že se to povedlo.

  • Klára Pašková
  • třídní učitelka 5.A, Církevní gymnázium Plzeň
  • Je zajímavé pozorovat, jak se z idejí, se kterými žáci na začátku do projektu přicházejí, stávají plnohodnotné záměry mající velice blízko k naplnění.

  • Olga Mourková
  • metodička programu Kreativní demokratická škola

kontakt