fbpx

Příběhy Sudet

  • Kolektiv autorů, editoři: Sabine Groepel, Tomáš Svoboda, Daniel León
  • Rok vydání: 2013
  • Soubor ke stažení:
    Příběhy Sudet

Příběhy Sudet volně navazují na knihu živé paměti Sudet. V letech 2012 a 2013 byly realizovány další rozhovory s pamětníky, kteří před válkou žili v Sudetech a nebo se tam po válce přistěhovali. Kniha obsahuje nejen šest rozhovorů s pamětníky, ale také dobové souvislosti, ve kterých byly životy respondentů ukotveny a sociologickou interpretaci jednotlivých rozhovorů. Publikace Příběhy Sudet je naším příspěvkem ke znovunalezení příběhů domů, obcí i krajiny, kterou zde po mnoho generací vytvářeli naši předci, ať již mluvili německy, nebo česky. Doufáme, že tato kniha alespoň trochu pomůže zvýšit zájem lidí o historii i současnost sudetských regionů.Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách https://pameti.cpkp-zc.cz/

Pro tištěnou verzi knihy kontaktujte Tomáše Svobodu tomas.svoboda@cpkp.cz, +420 777 793 725.