fbpx

Naplánovali jsme rozvoj sociálních služeb v sedmi regionech Plzeňského kraje

7. 10. 2022

 

 

 

 

 

Od začátku roku 2020 jsme realizovali celkem sedm individuálních projektů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v několika regionech Plzeňského kraje, konkrétně se jednalo o Kralovicko, Nýřansko, Přešticko, Blovicko, Klatovsko, Sušicko a Horažďovicko. Hlavním cílem našeho počínání bylo zhodnotit situaci v sociální oblasti jednotlivě u každého z regionů, tj. jaké sociální služby tam konkrétně působí, nebo naopak chybí, a co obyvatelé každého z regionů mohou do budoucna potřebovat.

Na hodnocení sociální oblasti pak navázala v každém regionu jednání pracovních skupin, otevřená diskuzní sekání, kterých se v každém z regionů účastnilo přes 20 zástupců obcí, poskytovatelů sociálních či souvisejících služeb, ale i uživatelů služeb či široké veřejnosti. Pracovní skupiny se týkaly různých témat, jako je rozvoj bydlení, podpora informovanosti o sociální oblasti nebo třeba rozvoj služeb pro děti a mládež, všechny ale měly stejný cíl, společně se všemi účastníky navrhnout, kam by se měl rozvoj sociální oblasti další tři roky konkrétně ubírat.

V první polovině roku 2022 se nám podařilo všechny projekty po dvou letech zdárně ukončit. V každém regionu je tak nyní k dispozici komunitní plán, dokument, který shrnuje aktivity, které se budou nyní další tři roky realizovat. Zároveň jsme pro každý region připravili tištěné i elektronické přehledy dostupných sociálních služeb. Tyto katalogy jsou k dispozici na úřadech všech obcí, u lékařů a na dalších veřejných místech. Mají za cíl usnadnit hledání pomoci všem, kdo se dostanou do nějaké těžké životní situace. Podle individuálních potřeb každého z regionů jsme vytvořili a distribuovali také informační letáky s konkrétními informacemi, jako je přehled dluhových poraden, kontakty na sociální pracovníky či informace o službách rané péče.

Díky plánování sociálních služeb a diskuzím v pracovních skupinách se podařilo mimo jiné zmapovat potřebnost sekundární drogové prevence a nastartovat realizaci těchto služeb, zmapovat potřeby dětí a mládeže nebo třeba osob, které pečují o blízkou osobu. Dále se podařilo například podpořit povědomí o terénní i pobytové hospicové péči nebo třeba o možnostech realizace sociálního bydlení na obcích.

Děkujeme všem, kdo se do plánování sociálních služeb zapojili!