fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

V rámci projektu jsme plánovali rozvoj sociálních a návazných služeb. Nad nedostatky v sociální oblasti v regionu jsme diskutovali s poskytovateli sociálních služeb, se zástupci města a obcí i s uživateli. Společně jsme pak hledali řešení, jak zlepšit kvalitu života na několik let dopředu.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015156 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Sušice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • šířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Sušice.

 

  • realizovali jsme například průzkum a setkání k možnostem rozšíření sociálního bydlení v celém regionu Sušicka, setkání k rozvoji a podpoře informovanosti o dluhovém poradenství a další.

Hlavním výstupem projektu byl komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Sušice.

ohlasy

  • Musím říct, že já jsem spokojená maximálně, protože jsem poslední dva komunitní plány dělala sama a dokážu si představit, kolik práce a kolik intenzity je v tom obsaženo. A musím říct, že v Centru pro komunitní práci odvedli perfektní práci, protože se dostali do podvědomí poskytovatelů, tak i uživatelů.

  • Vedoucí sociálního odboru

kontakt