fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

V rámci projektu plánujeme rozvoj sociálních a návazných služeb. Nad nedostatky v sociální oblasti v regionu diskutujeme s poskytovateli sociálních služeb, se zástupci města a obcí i s uživateli. Společně pak hledáme řešení, jak zlepšit kvalitu života na několik let dopředu.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015156 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně v rámci projektu podnikáme následující kroky:

  • zintenzivňujme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Sušice a podporujeme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavujeme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • šíříme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Sušice.

Hlavním výstupem projektu bude komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Sušice.

kontakt