fbpx

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb na Klatovsku

V rámci projektu jsme naplánovali rozvoj sociálních a návazných služeb. Nad nedostatky v sociální oblasti v regionu jsme diskutovali s poskytovateli sociálních služeb, se zástupci měst a obcí i s uživateli služeb a veřejností. Společně jsme pak hledali řešení, jak zlepšit kvalitu života na několik let dopředu.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikli následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Klatovy a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • natavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Klatovy.

 

  • podařilo se nám například zmapovat potřebnost a podpořit rozvoj služeb v oblasti sekundární drogové prevence, realizovali jsme setkání OSPOD a škol k tématu řešení sociálních problémů dětí ve školách, setkání k potřebnosti a možnostem rozvoje krizového bydlení v Klatovech a další.

Hlavním výstupem projektu byl komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Klatovy.

kontakt