fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb na Blovicku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Blovice metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015151 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně v rámci projektu podnikáme následující kroky:

  • zintenzivňujeme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Blovice a podporujeme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavujeme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • šíříme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Blovice.

Hlavním výstupem projektu bude komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Blovice.

kontakt