fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb na Blovicku

Projekt řešil potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Blovice metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015151 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Blovice a podpořili tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Blovice.

Hlavním výstupem projektu byl komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Blovice.

kontakt