fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

Projekt řešil potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Přeštice metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikli následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Přeštice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření webového portálu o sociálních službách a komunitním plánování na Přešticku.

 

  • podařilo se nám zrealizovat průzkum potřebnosti nízkoprahového klubu či aktivit pro děti a mládež v Přešticích a nastartovat jednání o konkrétních potřebných službách pro tuto cílovou skupinu, zrealizovali jsme setkání k řešení dostupného bydlení apod.

ohlasy

  • Určitě je to pro to prostředí takové osvěžení. Z mého pohledu je ta komunikace ze strany těch, kteří vedli to komunitní plánování, dobrá a srozumitelná. Bylo to přehledné a byl dostatek místa klást otázky, pokud jste něčemu nerozuměli. Za mě spokojenost.

  • Poskytovatel sociální služby

kontakt