fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb na Kralovicku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Kralovice metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně v rámci projektu podnikáme následující kroky:

  • zintenzivňujme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Kralovice a podporujeme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavujeme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • šíříme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Kralovice.

Hlavním výstupem projektu bude komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Kralovice.

kontakt