fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb na Kralovicku

Projekt řešil potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Kralovice metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Kralovice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Kralovice.

Hlavním výstupem projektu byl komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Kralovice.

ohlasy

  • Já jsem hrozně ráda, že mě bylo umožněno účastnit se pracovních skupin, chodily mě informace, kdykoli jsem se potřebovala na něco zeptat, tak Centrum pro komunitní práci bylo hrozně vstřícné a vždy mě pomohlo informaci vyhledat

  • Veřejnost

kontakt