fbpx

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

Cílem projektu bylo zajistit dostupnost potřebných sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Horažďovice.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikly následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Horažďovice a podpořili jsme tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Horažďovice.

Hlavním výstupem projektu bude komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Horažďovice.

ohlasy

  • Já musím moc pochválit pracovníky Centra pro komunitní práci. Myslím si, že s každým z nich byla spolupráce na velice dobré úrovni. Jejich přístup byl ochotný a vstřícný.

  • Vedoucí sociálního odboru

kontakt