Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

Cílem projektu je zajistit dostupnost potřebných sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Horažďovice.

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

kontakt