fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Nýřany.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétně jsme v rámci projektu podnikali následující kroky:

  • zintenzivnili jsme místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Nýřany a podpořili tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  • nastavili jsme optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  • rozšířili jsme informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Nýřany.

Hlavním výstupem projektu byl komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Nýřany.

kontakt