Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Nýřany.

Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

kontakt