fbpx

Obyvatelé Sedlce jednali nad dopravním napojením plánované zástavby

29. 6. 2023

Město Starý́ Plzenec řeší plánovanou výstavbu na Finkovo poli v Sedlci a její dopravní napojení. Pro současné obyvatele Sedlce je to významná změna, se kterou řada z nich nesouhlasí. Město chce toto téma s obyvateli projednat a řešit ho společně tak, aby se co nejlépe naplnily jejich potřeby.  Naším úkolem bylo pomoci s přípravou veřejného setkání a zajistit jeho moderaci. To se uskutečnilo  přímo v řešeném území. Cílem celého setkání bylo získat od obyvatel jejich podněty a připomínky pro následnou práci města a architektů.

V úvodu setkání přítomní diskutovali o plánovaném projektu zástavby a jeho dopadech na okolí, pak ve skupinách s architekty prošli řešené území. Diskutovali o tom, jaké jsou pro ně důležité hodnoty území, co jim tam chybí, jak území využívají apod. Poté se všechny skupiny opět sešly ke sdílení vlastních výstupů a společné diskusi.