fbpx

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

22. 11. 2021

Na jaře loňského roku jsme hned v sedmi regionech Plzeňského kraje začali realizovat projekty zaměřené na komunitní plánování sociálních služeb, konkrétně se jedná o Blovicko, Horažďovicko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Přešticko a Sušicko. Cílem těchto dvouletých projektů je zlepšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb určených lidem v těžkých životních situacích, třeba těm, kteří se dostali do dluhové spirály, ztratili zaměstnání nebo již nejsou kvůli zdravotnímu postižení zcela soběstační. Pořádáme pravidelná setkávání u kulatého stolu, kde se snažíme iniciovat nebo prohlubovat spolupráci mezi místními organizacemi, spolky, obcemi a dalšími subjekty a společně s nimi plánovat rozvoj sociálních služeb tak, aby jejich nabídka odpovídala potřebám místních občanů. V rámci projektu vznikne pro každý region komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období tří let a katalog s nabídkou všech dostupných sociálních služeb. Již nyní jsou v provozu webové stránky, kde naleznete veškeré informace o projektech, dosavadní výstupy a přehled poskytovaných sociálních služeb v každém z regionů.

Do procesu komunitního plánování se snažíme vedle klíčových aktérů, tj. obcí, poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů, aktivně zapojit také širokou veřejnost. Rádi bychom každému umožnili, aby se podílel na rozvoji sociálních služeb v místě, kde žije, a právě proto organizujeme zmíněné veřejné besedy u kulatého stolu, zveme místní k připomínkování komunitního plánu, oslovujeme občany při dotazníkových průzkumech a snažíme se jim poskytnout prostor, aby mohli sdílet své zkušenosti ze sociální oblasti nebo formulovat svá přání a potřeby.

Na samém začátku jsme v jednotlivých regionech mapovali dosavadní situaci. Nyní provádíme sociologická šetření, při nichž u konkrétních skupin obyvatel zjišťujeme, co v nynější nabídce postrádají. Například co potřebují lidé, kteří pečují o nemohoucího člena rodiny, zda by nebylo na místě zřídit službu, která pomáhá drogově závislým či kolik by bylo zhruba v regionu potřeba sociálních bytů.

Pokud se chcete zapojit do plánování a podílet se tak na budoucí podobě sociálních služeb ve vašem bydlišti, sledujte níže uvedené webové stránky jednotlivých regionů nebo přímo kontaktujte koordinátora příslušného projektu. Budeme vám vděční za vaše návrhy a nápady. Těšíme se na případnou spolupráci

 

Kontakty na jednotlivé projekty KPSS:

Blovicko – Blanka Kohoutová, e-mail blanka.kohoutova@cpkp.cz, 607 158 192; www.blovice-mesto.cz/organizace-a-sluzby/socialni-sluzby/

Kralovicko - Marie Hrečínová Prodanová, marie.hp@cpkp.cz, 733 210 315; https://www.kralovice.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/d-157778/p1=69180

Nýřansko - Marie Hrečínová Prodanová, marie.hp@cpkp.cz, 733 210 315; https://www.nyrany.cz/mesto/socialni-sluzby/

Přešticko  - Lenka Červenková, lenka.cervenkova@cpkp.cz, 772 466 185; https://kaposos.wordpress.com/

Klatovsko - Veronika Maroušková, veronika.marouskova@cpkp.cz, 607 027 926; https://www.klatovy.cz/mukt/kp.asp

Sušicko - Veronika Maroušková, veronika.marouskova@cpkp.cz, 607 027 926; https://www.mestosusice.cz/mususice/socialnisluzby-aktualne.asp

Horažďovicko – Tereza Eberlová,  tereza.eberlova@cpkp.cz, 775 764 420; https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/komunitni_planovani_socs.asp