fbpx

Jak proběhlo představení studie na obnovu části sídliště Bory

10. 10. 2019

Dne 8. října 2019 byla představena studie na obnovu části sídliště Bory, zúčastnilo se přibližně devadesát obyvatel ulic Mandlova 1-23, Heyrovského 46-54 a Luďka Pika 1-15. Po představení studie autorským týmem následovala diskuse. Nejvíce se místní zajímali o zeleň a navýšení stavu parkovacích míst. Získané připomínky budou sloužit k další projektové přípravě.

Správa veřejného statku města Plzně nechala zpracovat návrh dopravní a krajinářské architektonické studie části sídliště Bory, kterou představila místním obyvatelům. Zpracování studie předcházela analýza realizovaná pracovníky SVSMP zaměřená především na dopravní situaci a stav zeleně v řešeném území.

Lidé se nejvíce zajímali o stav jednotlivých konkrétních stromů a jejich budoucnost. Největší diskuse se týkala navyšování parkovacích míst, ale i stavu současných ploch určených k parkování. Několikrát se opakovaly otázky týkající se etapizace projektu. S tím, že rozhodnuto je o první etapě, která se týká Mandlovy ulice 10-20 (pouze sudá čísla) a úpravě vjezdu do 55. mateřské školy v Mandlově ulici.

První etapa bude realizována Městským obvodem Plzeň 3, souvisí s přístavbou u 55. mateřské školy a měla by být hotová do roku 2022.

U dalších etap není ještě stanoveno, kdy se budou realizovat.