fbpx

Zpracování Realizačního plánu pro rok 2019 v rámci plánování sociálních služeb na Klatovsku

  • Termín realizace: 2018
  • Místo realizace: SO ORP Klatovy
  • Město Klatovy

V roce 2018 jsme pro město Klatovy zpracovali Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019, který vycházel z Komunitního plánu zpracovaného na období 2014-2019.

Zpracování realizačního plánu předcházela 3 setkání pracovních skupin zaměřená na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením, dětí a rodin a ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením. Na setkáních bylo projednáno naplňování aktuálního komunitního plánu a byly diskutovány aktuální nedostatky a problémy v oblasti zajištění služeb pro tyto cílové skupiny. Setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb, zástupci místních samospráv, pracovníci městských úřadů a zástupci dalších institucí a organizací působících v oblasti sociálního začleňování. Z výstupů těchto setkání byl pro rok 2019 naplánován např. rozvoj osobní asistence v regionu rozšířením jejích kapacit a cílové skupiny v závislosti na vyvíjející se poptávce po službě, podpora domácí hospicové péče či podpora zajištění a dostupnosti psychologické péče pro děti a rodiče. Aktivity komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku pokračovaly v roce 2020 zahájením projektu, jehož výstupem je komunitní plán zpracovaný na období 2023-2025.

kontakt