fbpx

Koordinace naplňování plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020-2024

Pro rok 2020 jsme pro města Domažlice, Kdyně, Poběžovice a obce v jejich správních obvodech zajistili pozici koordinátora komunitního plánování sociálních služeb. Cílem bylo koordinovat naplňování realizačního plánu na rok 2020, který vychází z komunitního plánu zpracovaného na období let 2020-2024, a to prostřednictvím společných setkání pracovních skupin. 

Během roku se uskutečnilo několik setkání, některá se díky probíhající pandemii COVID-19 přesunula i na začátek roku 2021. Na setkáních byla např. domluvena realizace aktivit pro neslyšící osoby, jako je zajištění klubovny pro setkávání v nově vybudovaném Komunitním centru Domažlice, ve které by mohlo probíhat také potřební IT vzdělávání. Dále byly probírány možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním výstavbou nového objektu na Domažlicku s chráněnými byty. Naplňování komunitního plánu bude nadále pokračovat prostřednictvím setkávání místního partnerství realizovaného Městským úřadem Domažlice.

kontakt