fbpx

Otevřený úřad – Horažďovice

Rozsáhlý projekt Městský úřad Horažďovice – Profesionalita s lidskou tváří, financovaný z Evropského sociálního fondu (OPLZZ), měl za cíl zlepšit kvalitu a efektivitu služeb úřadu. Naším úkolem bylo zlepšit komunikaci a otevřenost úřadu vůči občanům. Ve spolupráci s klíčovými pracovníky městského úřadu jsme prováděli průzkumy, jak jsou s úřadem spokojeni jeho zaměstnanci, rozpočtové a příspěvkové organizace, zastupitelé a v neposlední řadě i občané města. Pro naše šetření jsme použili metodu tzv. mystery klienta – občana s fiktivním problémem. Výstupem projektu byly dokumenty Standardy zákaznické orientace pro pracovníky městského úřadu a Standardy komunikace městského úřadu s médii.

služby

kontakt