fbpx

Komunitní centrum města Nepomuk

Od dubna 2021 pomáháme městu Nepomuk s administrací projektu, známého pod názvem Do Fénixu s důvěrou.

Díky tomu vzniklo ve městě komunitní centrum podporující široké spektrum obyvatel Nepomucka. První projekt byl zaměřen zejména na pomoc osobám se ztíženými podmínkami, jako jsou například senioři nebo pečující osoby. Druhý projekt, jehož realizace začala v červenci 2023, nabízí aktivity a služby pro děti, mládež a rodiny. Nabídka konkrétních aktivit a služeb projektu je pravidelně aktualizována nejen na webových stránkách, ale i sociálních sítích a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti.

Oba zmíněné projekty byly podpořeny z dotačních programů MPSV.

kontakt