fbpx

Založení a rozvoj sociálního podniku Prádelna Ráj v obci Příchvoj

  • Termín realizace: 2012–doposud
  • Místo realizace: obec Příchvoj
  • Zadavatel: ISIS – M o. p. s.

Dlouhodobě spolupracujeme na rozvoji sociálního podniku, který zaměstnává pracovníky se zdravotním znevýhodněním v Příchvoji, malé venkovské obci nedaleko Jičína. Pomohli jsme s přípravou projektu a administrací investičních i neinvestičních dotací na rekonstrukci objektů pro praní a sušení prádla, nezbytné vybavení prádelny a automobil na svoz prádla apod.

provoz prádelny Ráj v Příchovji

Připravili jsme žádosti o finanční příspěvek z následujících operačních programů: Integrovaného OP (2013), OP Lidské zdroje a zaměstnanost (2013), Integrovaného regionálního OP (2019) a OP Zaměstnanost (2019). Dotace schválené v Integrovaném regionálním OP a OP Zaměstnanost umožní v roce 2021 rekonstruovat další nevyužívaný objekt v areálu a proměnit ho na sklad prádla a sušárnu ovoce. Ovoce se bude sušit mrazem, metodou lyofylizace.

kontakt