fbpx

Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

  • Termín realizace: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026
  • Místo realizace: ORP Horažďovice, území MAS Pošumaví
  • Zadavatel: MAS Pošumaví

Od února 2023 se jako partner podílíme na realizaci tříletého projektu „Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví". Projekt je zaměřený na podporu komunitního života a neformálních pečujících na území MAS.

Projekt Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000152.

V rámci projektu pokračujeme v aktivitách plánování rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku, konkrétně zajišťujeme koordinaci realizace komunitního plánu, který je zpracován na roky 2023-2025. Čekají nás setkávání a diskuze o potřebách v sociální oblasti v regionu. Při nich se budeme snažit posouvat naplánované aktivity směrem k jejich úspěšné realizaci. Zapojíme se také do projednání případných společných témat na území MAS Pošumaví, jako je např. odlehčovací služba zajišťující pro pečující osoby potřebný odpočinek či čas na vyřízení osobních záležitostí.

kontakt