fbpx

Chodníky v Dešenicích

Pomáhali jsme připravit dva navazující projekty na stavbu nového chodníku při hlavní komunikaci v obci. Žádosti byly podány a úspěšně schváleny v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Pro obec jsme nejprve zpracovali studii proveditelnosti, pak jsme koordinovali zpracování žádostí o dotaci a následně dohlíželi na realizaci projektu, včetně zajištění výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. První etapa stavby chodníku byla dokončena v roce 2020, druhá proběhla v roce 2021.

kontakt