fbpx

Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami

  • Termín realizace: 1. 10. 2023 - 30. 9. 2026
  • Místo realizace: Okresy Domažlice a Klatovy

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění péče a služeb pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny prostřednictvím zavedení a ověření inovativních nástrojů k aktivizaci, edukaci a efektivní spolupráci subjektů zapojených do péče o tyto rodiny.

Projekt Kvalitnější služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_027/0001260, je finančně podporován EU.

Ve spolupráci s Diakonií ČCE - Střediska celostátních programů a služeb budeme v rámci projektu vytvářet a posilovat mezioborovou spolupráci subjektů a jejich odborníků zapojených do podpory rodin s dětmi raného věku či se zdravotním postižením. Budeme vytvářet prostor pro vzdělávání pracovníků škol a sociálních služeb na podporu komunikace a dojde na pilotáž nových metod práce s cílovou skupinou, kterými jsou zejména setkání týmu okolo dítěte a skupinová supervize v podobě tzv. Bálintovské skupiny. Na uvedené aktivity bude navazovat také osvěta odborné veřejnosti.

 

kontakt