fbpx

Dopady Místního akčního plánu vzdělávání na Broumovsku

Místní akční plány vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tzv. MAP) se na Broumovsku stejně jako ve většině regionů Česka realizují již několik let. Po 6 letech jejich naplňování se přistoupilo k podrobnějšímu zhodnocení jejich dlouhodobých dopadů. Z tohoto důvodu jsme byli osloveni místní akční skupinou, která tento proces realizuje, abychom zpracovali jeho evaluaci.

Foto: MAS Broumovsko+

Hodnocení mělo za cíl popsat přínosy akčního plánování vzdělávání pro děti a žáky, rodiče, ředitele škol, učitele, zřizovatele a další aktéry ve vzdělávání, kteří se na akčním plánování podíleli nebo jím byli dotčeni. Cílem bylo nejen vyhodnotit přínosy, co se podařilo díky akčnímu plánování změnit, ale také poučit se z výzev, kterým realizátoři MAP museli během plánování a naplňování strategie čelit a zformulovat doporučení pro budoucí realizaci projektu. Hodnocení probíhalo na základě polostrukturovaných rozhovorů s místními aktéry ve vzdělávání, na základě analýz dokumentů MAP a hodnotících zpráv zpracovaných v rámci projektu.

služby

kontakt