fbpx

Strategické plánování pro komunitní centrum Nýrsko

Komunitní centrum v Nýrsku se již několik let snaží pomáhat mladým lidem a rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Ve své činnosti jsou úspěšní, zároveň usilují o svůj další rozvoj a profesionalizaci. Nýrské komunitní centrum se na nás obrátilo již v roce 2019 s prosbou, abychom jim pomohli s žádostí o finanční podporu na rozšíření aktivit. Poté nás oslovili, abychom jim pomohli provést vyhodnocení dosavadní činnosti a vypracovat strategický plán na období 2020–2023.

Připravili jsme tedy dotazníky pro členy komunity a uspořádali workshop, kde byla zhodnocena činnost centra. Na základě provedené SWOT analýzy stávajícího fungování jsme společně dospěli k vizi do budoucna: čím se bude komunitní centrum zabývat, v jakých oblastech chce působit a jaké jsou možnosti financování. Společně jsme naplánovali konkrétní kroky pro strategický rozvoj organizace: jak udržet pozitiva a vyřešit problémy. Výstupy z plánování si organizace zpracovala samostatně dle navržené osnovy pro sestavení realizačního plánu.

kontakt