fbpx

Evaluace činnosti komunitního centra v Nýrsku

  • Termín realizace: 2019–2020
  • Místo realizace: Nýrsko
  • Zadavatel: ALFA Nýrsko z. s.

Závěrečná evaluace hodnotila, jak komunitní centrum funguje a jaké jsou hmatatelné dopady projektu na obyvatele Nýrska, především na hlavní cílovou skupinu – osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, zejména rodiny s dětmi či mládež starší patnácti let.

Nové komunitní centrum pro obyvatele Nýrska a okolních obcí vzniklo na základě projektu Komunitní centrum Nýrsko, realizovaného od 1. 9. 2018 do 29. 2. 2020. Během projektu prováděli interní evaluaci samotní koordinátoři komunitního centra: vyhodnocovali aktivity centra s jeho návštěvníky a případně upravili nabídku poskytovaných služeb dle aktuálních potřeb klientů. Výstupy z této průběžné evaluace se staly podkladem pro evaluaci závěrečnou, kde jsme dále hodnotili personální a odborné zajištění chodu komunitního centra, naplňování principů komunitní sociální práce a zjišťovali, zda fungování komunitního centra přináší očekáváné výsledky.

služby

kontakt