fbpx

Poznejte Víc než jen bydlení v praxi

Představujeme krátké video o naší práci. Standardní bydlení je základ pro jakoukoliv další integraci a osobní rozvoj. Děkujeme všem spolupracovníkům z organizací TADY A TEĎ, o.p.s, Člověk v tísni - Plzeňský kraj a Domus, děkujeme všem našim zodpovědným nájemníkům a hlavně děkujeme všem 23 majitelům bytů, kteří s námi dosud spolupracovali a spolupracují! Jedeme dál!

Plzeňská sociální realitní agentura zajistila bydlení první stovce klientů

Sociální realitní agentura Víc než jen bydlení zajistila v Plzni standardní bydlení první stovce klientů. Samoživitelky s dětmi, romské rodiny, rodiny pěstounů a další lidé s omezeným přístupem na standardní trh s bydlením mohou čerpat reálnou pomoc od této inovativní služby, a to díky aktuální podpoře financí z Norských fondů. Sociální realitní agentura Víc než […]

Rada Romů města Plzeň chce podpořit participaci Romů v kraji

Český Rozhlas vydal krátký rozhovor s naším partnerem Davidem Tišerem z ARA ART, z.s., o založení Rady Romů, jejích plánech do budoucna i o iniciaci vzniku první romské neziskové organizace v Plzni. Celý rozhovor najdete zde. Nebo si ho můžete rovnou poslechnout.  

Zveme na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků

Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Tady a Teď, o.p.s. Vás srdečně zvou na online seminář o sociokulturních specifikách romských žáků. Kurz poskytuje informační servis o společenských a kulturních specifikách romských rodin a navazuje tyto poznatky na konkrétní metody a postupy, kterými může škola zefektivnit kvalitu vzdělávání romských dětí. Důležitým leitmotivem celého programu jsou […]

Daří se nám vytáhnou lidi z bytové nouze

O prázdninách napsala Mladá fronta Dnes pěkný článek o čtyřech letech působení naší sociálně odpovědné realitní služby. Pokud se chcete dozvědět o našem projektu více, můžete si o něm přečíst níže ve fotogalerii. Více informací o projektu najdete také zde. Norské fondy 2014-2021, LP – Program lidská práva podporují naše projektové aktivity v oblasti zabydlování romských […]

Víc než jen bydlení pokračuje!

Řešení dostupnosti bydlení nás opravdu baví, proto byla již třetím projektem podpořena činnost naší sociální realitní agentury Víc než jen bydlení. Díky projektu „Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby“ tak můžeme od dubna 2023 do konce roku 2025 rozšiřovat naše služby v oblasti zabydlování rodin v bytové nouzi na území města […]

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby

Realizace aktivit projektu podpoří činnost naší sociální realitní agentury Víc než jen bydlení až do konce roku 2025. Díky této podpoře můžeme rozšířit dosavadní spolupráci se soukromými majiteli bytů a nabídnout jim podporu v podobě bezpečné správy jejich bytů a dalších garancí, která snižují rizika spojená s nájemním vztahem. Ve spolupráci s partnerem projektu, organizací […]

Zveme na akreditovaný kurz "Jsem OK, jsi OK"

                  Program je zaměřený na rozvoj profesionality sociálních pracovníků pří práci s klienty: v sociálním vyloučení, chudobě, odlišném sociokulturním prostředí. Nabízí: metody a techniky zvládání stresu a konfliktních situací, vyzkoušíte si techniky komunikace z pohledu transakční analýzy, představí zásady a metody efektivní komunikace mezi pracovníky i pracovníkem […]

Zveme na akreditovaný seminář na téma Pedagog a sociokulturní specifika romského žáka

Srdečně zveme všechny pedagogické pracovníky z Plzeňského kraje na dvoudenní akreditovaný seminář věnovaný sociokulturním specifikům romských žáků. Seminář se bude konat ve dnech 17. a 18. října 2022 od 9:00 do cca 16 hodin v prostorách Magistrátu města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň Absolvování kurzu Vám pomůže porozumět kontextu života […]

Víc než jen bydlení

„Našimi nájemníky“ jsou nejčastěji matky samoživitelky, romské rodiny, rodiny pěstounů nebo třeba cizinci. Spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb (Tady a teď, o. p. s., Člověk v Tísni, o. p. s., Domus, z. s.), kteří pomáhají s dlouhodobou udržitelností uzavřených nájemních vztahů. Majitelům nemovitostí, kteří se rozhodnou do projektu vstoupit, nabízíme celou řadu benefitů a […]

Víc než jen bydlení, Sociálně odpovědná realitní služba v praxi

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257, financovaného z prostředků OPZ.

Víc než jen bydlení pokračuje

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně […]

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

Základním předpokladem úspěšné integrace je nepochybně standardní bydlení. Naše snahy realizované pod značkou Víc než jen bydlení II (www.vicnezjenbydleni.cz) mají v této souvislosti klíčový význam, neboť posilují postavení Romů na soukromém trhu s bydlením. Naše sociálně zodpovědná agentura zprostředkovává bydlení pro diskriminované jedince a rodiny v bytové nouzi. Bydlení je zkrátka základ a východisko pro integraci a řešení […]

Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů na Plzeňsku

Během realizace projektu jsme v Plzni poskytli šanci na slušné bydlení čtrnácti rodinám, což dohromady včetně dětí činí téměř šedesát osob. Dokázali jsme, že soukromý sektor může být funkčně zapojen do řešení jednoho z nejpalčivějších sociálních problémů dneška. Děkujeme všem majitelům a partnerům za spolupráci a těšíme se na další.

Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje

Publikace vznikla v rámci projektu Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958, financovaného z prostředků OPZ. Podrobnější informace o něm naleznete na http://plzenske-socialni-bydleni.cz/

Dostupné bydlení

Snažíme se zajistit a udržet dostupné standardní bydlení domácnostem, které se ocitly v bytové nouzi, a umožnit jim přístup k dalším sociálním službám.  Jednak vytváříme strategie pro systémy sociálního bydlení na úrovní obcí, jednak provozujeme vlastní sociálně odpovědnou realitní agenturu, která pomáhá diskriminovaným domácnostem najít nový domov na volném trhu s bydlením. Jsme rovněž členy […]

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma […]

Rozhovor s majitelem bytu

Redaktorka pořadu O Roma vakeren (Romové hovoří) Renata Horváthová vyzpovídala majitele bytu, který s námi spolupracuje a pronajímá byt. Poslechněte si rozhovor od 8:40 minuty. Věříme, že se najdou další vlastníci nemovitostí, kteří se do projektu zapojí. Záznam rozhovoru naleznete zde.

Založili jsme první sociálně odpovědnou agenturu v Plzni

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Proto začínáme nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku. Pokud chcete výhodně […]

Evaluace sociálního bydlení v Jindřichově Hradci

Při evaluaci projektu jsme prověřovali, zda plánovaný systém sociálního bydlení dokáže reagovat na skutečnou situaci, a hodnotili dopady projektu na cílovou skupinu a naplnění stanovených cílů. Evaluační proces byl zahájen v únoru 2018 a ukončen v lednu 2020. Na samém začátku jsme vypracovali plán, jak budeme postupovat, a formulovali základní evaluační otázky v souladu s […]

Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji

Dále vznikla koalice odborného partnerství, tvořená zástupci Plzeňského kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a dalších expertů na problematiku bydlení. Následně jsme pro zapojená města vypracovali tyto strategické dokumenty: Návrh systému sociálního a prostupného bydlení na roky 2018–2023 a Návrh doporučení Plzeňskému kraji jako správci krajské sítě sociálních služeb. Na závěr projektu jsme získané zkušenosti a […]