fbpx

Rozvoj vzdělávání na Klatovsku

Hotová strategie rozvoje vzdělávání na Klatovsku, desítky projektových aktivit pro žáky, stovky hodin vzdělávání, pomůcky a knihy pro školy za stovky tisíc. Do projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP) se zapojila většina základních a mateřských škol z Klatovska, které tak získaly sady kvalitních výukových a diagnostických pomůcek. Pedagogové se mohli zúčastnit seminářů šitých na míru […]

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

které se koná 12. října 2022 od 14:30 do 16:30 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Na setkání bude představena nově zpracovávaná Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje […]

Zveme na diskusní setkání s tématem Ekologická výchova v Plzni

které se koná 21. února 2022 od 14:30 do 18:00 hod v budově Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň.   Setkání je určené všem školám, školkám, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o ekologickou výchovu z Plzně. Jak se Vám učí ekologická výchova ve Vaší škole/školce? Jakou další podporu byste potřebovali?   Jaké oblasti vnímáte jako […]

Výzva pro všechny školy z Plzeňského kraje

Pomozte nám zkvalitnit současnou podobu ekologické výchovy. V současné době připravujeme  Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje. Je velmi důležité, aby koncepce odrážela potřeby a problémy škol všech stupňů. Proto jsme vytvořili  tento dotazník, k nalezení je zde. Výstupy z dotazníku poslouží ke zkvalitnění podmínek pro EVVO v […]

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

Koncepce se stane dlouhodobým nástrojem, prostřednictvím kterého bude kraj působit na obyvatele Plzeňského kraje za účelem zlepšení ochrany životního prostředí. Koncepce stanoví priority rozvoje kraje v oblasti EVVO, jednotlivé strategické cíle a nastaví cestu, jak jich dosáhnout. Plánujeme do procesu zpracování koncepce zapojit nejen dotčené orgány veřejné správy, ale také osobnosti a instituce, které se […]

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

Metodika dobré praxe místních akčních skupin v ČR

Zpráva z výzkumného projektu 2007 - 2008

Rozvoj venkova očima místních aktérů Příklady projektů, které jsou financovatelné z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 2.část

Rozvoj venkova očima místních aktérů Příklady projektů, které jsou financovatelné z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Místní akční plán vzdělávání na Klatovsku

   

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Broumovsko na období 2020–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Aktivios na období 2020–2027

Strategické plánování obcí a regionů

Úzká spolupráce s místními partnery – veřejnou správou, školami, podnikateli a NNO – umožňuje strategické priority a cíle co nejvíce přizpůsobit představám všech členů místní komunity. Centrum pro komunitní práci západní Čechy se mimo jiné podílelo na tvorbě následujících strategických dokumentů: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Představují východiska pro činnost místních akčních skupin. Centrum […]

Vyhodnocení výzkumu stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově

Koncepce seniorské politiky města Ostrova pro období 2020–2023

Dokument byl v únoru 2020 schválen nejdříve radou a posléze i zastupitelstvem města a je dostupný na webu města. V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na krásném 2. místě v kategorii […]

Program rozvoje města Stříbra 2016–2023

Program rozvoje města Plasy 2015

   

Strategie rozvoje mikroregionu Touškovsko 2015–2020