fbpx

Nabízíme naše dvě publikace mapující příběhy lidí ze Sudet

Knihy Příběhy Sudet a Živé paměti Sudet můžete nyní zakoupit v knihkupectví Kanzelsberger v Plzni a v Klatovech. Nebo si je můžete objednat přímo od nás. Kniha Živé paměti Sudet představuje životní příběhy a vzpomínky na život v Sudetech v obdobích mezi světovými válkami, ale i v letech následujících tak, jak nám byly našimi partnery […]

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

Znovuobjevené poklady Sudet

Publikace vznikla v rámci projektu Znovuobjevené poklady Sudet, který byl podpořen v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 (INTERREG V). V případě zájmu o vázanou knihu v českém a německém jazyce kontaktujte Tomáše Svobodu:  tomas.svoboda@cpkp.cz, 777 793 725

Živé paměti Sudet

Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole

Vytvořená metodika je adaptací tzv. Future City Game (vyvinuté výukovou organizací British Council), jejímž cílem je podpora občanů v pojmenování problémů ve své obci, jejich analýze a formulaci návrhů jejich řešení. Díky realizaci projektu můžete obohatit výuku mnohých předmětů jako výchova k občanství, český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie či výtvarná výchova, motivovat […]

Příběhy Sudet

Občanské vzdělávání

Nabízíme výchovně-vzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova. Vzdělávacím a kulturním institucím nabízíme tematické výstavy a publikace o historii Sudet západních Čech Níže […]

Putování mezi Úhlavou a Úslavou

Putování mezi Úhlavou a Úslavou aneb povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů je učebnice, která vás seznámí s krajinou jižního Plzeňska. Je určena především pro žáky prvního stupně. Věnuje se přírodě a lidem, kteří zdejší území již dávno osídlili. Nabízí také pohled na dnešní stav krajiny a její funkce, rozkrývá možné ekologické problémy.

Sudety západních Čech ve vzpomínkách pamětníků i v současnosti

Škola aktivního občana

Obrazy historie regionu

Projekt navázal na dřívější společné aktivity partnerů s názvem Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet. Na české straně se projektu mohli zúčastnit žáci II. stupně základních škol v obcích a městech v bývalých sudetských oblastech Plzeňského kraje. Na německé straně se do projektu zapojily školy Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham. Ty zařadily projektové aktivity přímo do […]

Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor

O projektu Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i k architektuře vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a CpKP západní Čechy. Program byl určen pro 2. stupně základních škol, gymnázia a střední školy v Plzni a byl zároveň paralelou celoobčanského programu Pěstuj prostor, ve kterém se […]

Konstantinolázeňský poutník

Učebnice a pracovní sešit pro žáky I. stupně základní školy o Konstantinolázeňském regionu, povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů. Učebnice je vybavena informacemi o regionu a pracovními listy, které s žáky využijete při seznamování se s místní krajinou, přírodou, ekologií i kulturou. Tato publikace je výstupem projektu "Venkovská krajina očima dětí", který byl […]