fbpx

Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

Horní Slavkov plánuje revitalizaci sídliště

5. 12. 2022

Sobotu po svatém Martinovi jsme strávili s obyvateli sídliště v Horním Slavkově. Společně s nimi jsme zkoumali možnosti vylepšení prostranství okolo jejich domů. Na procházce s architekty a při diskusi u kávy a čaje jsme s nimi řešili, jaká jsou jejich přání a trápení. Architekti a vedení města představovali své úvahy o cestách, kterými je možné se při úpravách

více...

Bezbariérovost může mít mnoho podob

24. 11. 2022

Pro osoby se sluchovým postižení bude komunikace s úřady v Plzeňském kraji o něco snadnější. S organizací Tichý svět, o.p.s. jsme vytvořili videopřeklady webových sekcí několika měst. Ve veřejném prostoru dochází běžně k odstraňování fyzických bariér. Takové bariéry brání osobám s nějakým pohybovým znevýhodněním využívat svobodně veřejný prostor. Snižují se obrubníky, budují se výtahy nebo nájezdy vedle

více...

Rozvoj vzdělávání na Klatovsku

3. 11. 2022

Hotová strategie rozvoje vzdělávání na Klatovsku, desítky projektových aktivit pro žáky, stovky hodin vzdělávání, pomůcky a knihy pro školy za stovky tisíc. Do projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP) se zapojila většina základních a mateřských škol z Klatovska, které tak získaly sady kvalitních výukových a diagnostických pomůcek. Pedagogové se mohli zúčastnit seminářů šitých na míru

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

 • Termín realizace: 2022 - 2023
 • Místo realizace: Horní Slavkov

Další město se s námi pouští do participativního plánování veřejného prostranství. Horní Slavkov se na svém největším sídlišti potýká s podobnými problémy jako jiné obce. Potřebuje další parkovací místa, dožívá zde zeleň, vybavení sídliště chybí nebo je zastaralé. Také sociální složení obyvatel sídliště je zde složité a komplikuje sousedské soužití. Plánování jsme zahájili mapováním potřeb, při kterém pracovníci města osobně obcházeli jednotlivé domácnosti. Pokračovat budeme setkáním obyvatel s architekty.

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. Nejsme v tom sami, záměr projektu  Podpora participace v Plzni jsme připravili společně s JOHANEM, z.ú, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

The project "Support for public participation in Pilsen" aims to raise the level of citizens' participation into decision-making in Pilsen, in a broad cooperation of the project holder, the partner JOHAN, z.ú., other participation stakeholders and primarily the City of Pilsen. A key element will be establishing a common city-wide vision in citizens´ participation based on a deep analysis and the introduction of a regular discussion format on city-wide topics and strategies. The project also includes capacity building of the applicant and the project partner in public participation and PR.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na období 2022 – 2031 Plzeňského kraje

 • Termín realizace: 1.9.2021 - 30.11.2022
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Od září 2021 zpracovává Centrum pro komunitní práci západní Čechy novou Krajskou koncepci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro Plzeňský kraj. Cílem je připravit na základě shody všech zainteresovaných dokument formulující společnou vizi  vzdělávání, výchovy a osvěty v environmentální oblasti na roky 2022 až 2031.

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Cílem projektu je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě veřejné politiky v Plzeňském kraji a průběžně ji vyhodnocovat. Hlavním posláním Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je posilovat identitu a postavení zdejší romské komunity a zapojit ji do politického rozhodování, které se jí bezprostředně dotýká, jinými slovy s Romy o Romech.

https://www.fondyehp.cz/
https://eeagrants.org/

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

 • Termín realizace: 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Po osmi letech jsme byli opět osloveni zástupci Mikroregionu Radyně, abychom se podíleli na aktualizaci strategie rozvoje území tohoto svazku obcí. Společně se starosty obcí se budeme bavit o problémech regionu i příležitostech, které pomohou zvýšit kvalitu života v obcích mikroregionu. Výsledkem této diskuse bude návrh cílů a opatření, které budou členské obce Mikroregionu Radyně naplňovat v období 2021 – 2027.

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
 • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)

Pod značkou Víc než jen bydlení nabízíme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

další projekty