fbpx

Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

Víc než jen bydlení pokračuje!

17. 4. 2023

Řešení dostupnosti bydlení nás opravdu baví, proto byla již třetím projektem podpořena činnost naší sociální realitní agentury Víc než jen bydlení. Díky projektu „Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby“ tak můžeme od dubna 2023 do konce roku 2025 rozšiřovat naše služby v oblasti zabydlování rodin v bytové nouzi na území města

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti veřejné dopravy v Plzni. Přijďte 8.března od 17 hod do Moving station

16. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST VEŘEJNÉ DOPRAVY spojenou s představením Generelu veřejné dopravy města Plzně Kdy: 8.3.2023 od 17 hod Kde: setkání se konají v prostorách Moving station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň. Město Plzeň připravuje dopravní plán s výhledem do roku 2040 tzv. Generel veřejné dopravy, který bude mít potenciál usměrňovat v dlouhodobém výhledu

více...

Zveme k diskusi o budoucnosti cyklodopravy v Plzni. Přijďte 8. února od 17 hod do Moving station

13. 1. 2023

Přijďte na diskusi na téma BUDOUCNOST CYKLODOPRAVY a pomozte vytvořit Generel cyklodopravy Kdy: 8. února od 17 do 19 hod Kde: Moving Station, Koperníkova 574/56, 301 00 Plzeň Využíváte v Plzni kolo jako dopravní prostředek? Zajímá vás, jak je naplánován rozvoj cyklodopravy v Plzni? Přijďte připomínkovat strategický dokument, který ovlivní dopravu v Plzni na další

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby

 • Termín realizace: 1. 4. 2023 – 31. 12. 2025
 • Místo realizace: Město Plzeň

Hlavním cílem projektu je poskytnout na území města Plzně komplexní podporu pro získání a udržení standardního bydlení osobám ohroženým sociálním vyloučením či sociálně vyloučeným a přispět tak k jejich opětovnému sociálnímu začlenění. Konkrétně chceme ve spolupráci se soukromými majiteli bytů a poskytovatelem sociálních služeb získat v Plzni deset nových bytů a v nich dlouhodobě poskytnout bydlení novým rodinám, kterým je přístup ke standardnímu bydlení z různých důvodů odpírán.

Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví

 • Termín realizace: 1. 2. 2023 - 31. 1. 2026
 • Místo realizace: ORP Horažďovice, území MAS Pošumaví

Od února 2023 se jako partner podílíme na realizaci tříletého projektu „Podpora komunitních a sociálních aktivit na území MAS Pošumaví". Projekt je zaměřený na podporu komunitního života a neformálních pečujících na území MAS.

Revitalizace severní části sídliště Horní Slavkov

 • Termín realizace: 2022 - 2023
 • Místo realizace: Horní Slavkov

Další město se s námi pouští do participativního plánování veřejného prostranství. Horní Slavkov se na svém největším sídlišti potýká s podobnými problémy jako jiné obce. Potřebuje další parkovací místa, dožívá zde zeleň, vybavení sídliště chybí nebo je zastaralé. Také sociální složení obyvatel sídliště je zde složité a komplikuje sousedské soužití. Plánování jsme zahájili mapováním potřeb, při kterém pracovníci města osobně obcházeli jednotlivé domácnosti. Pokračovat budeme setkáním obyvatel s architekty.

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: Od roku 2019

Od roku 2019 nabízíme pod značkou Víc než jen bydlení sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

Názorový průzkum - spokojenost s kulturní nabídkou v Plzni

 • Termín realizace: duben-září 2022
 • Místo realizace: Plzeň

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit potřeby, přání a další názory obyvatel Plzně z oblasti kulturního vyžití ve městě. Průzkum realizujeme pro Odbor kultury pravidelně již od roku 2007 a slouží městu jako jeden z pokladů ke zhodnocení naplňování strategického plánu v oblasti kultury. Níže naleznete výsledky průzkumu.

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. Nejsme v tom sami, záměr projektu  Podpora participace v Plzni jsme připravili společně s JOHANEM, z.ú, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

The project "Support for public participation in Pilsen" aims to raise the level of citizens' participation into decision-making in Pilsen, in a broad cooperation of the project holder, the partner JOHAN, z.ú., other participation stakeholders and primarily the City of Pilsen. A key element will be establishing a common city-wide vision in citizens´ participation based on a deep analysis and the introduction of a regular discussion format on city-wide topics and strategies. The project also includes capacity building of the applicant and the project partner in public participation and PR.

další projekty