Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

Informace i dezinformace

Zapojte se do ověření vzdělávacího programu

27. 8. 2021

V prvním pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme středním odborným školám možnost zapojit se do ověření nového vzdělávacího programu - Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách, které demonstrují žákům důsledky voleb v demokratické společnosti, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční

více...

Centrum pro komunitní práci západní Čechy spouští analýzu participace v Plzni

27. 5. 2021

Praha, Brno a Ostrava v posledních letech stále častěji vyzývají své občany, aby se zapojili do plánování významných rozhodnutí nebo se podíleli na vytváření strategických dokumentů. Význam občanské participace roste, města zřizují samostatná pracoviště, kde odborníci iniciují projekty pro větší zapojení veřejnosti při rozhodování o budoucích projektech. Po třiceti letech, kdy se participace stala součástí

více...

Reportáž o průběhu projektu Víc než jen bydlení

12. 12. 2020

Za dosavadní rok a půl trvání projektu Víc než jen bydlení  se nám v Plzni podařilo získat 13 bytů. Aktuálně budeme nově obsazovat 4 byty ještě před Vánocemi. Jsou to různé rodiny, i vícečetné romské rodiny se šesti dětmi, nebo je tam třeba maminka s pěti dětmi. Pak tam jsou samoživitelky s jedním či dvěma

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

 • Termín realizace: 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Po osmi letech jsme byli opět osloveni zástupci Mikroregionu Radyně, abychom se podíleli na aktualizaci strategie rozvoje území tohoto svazku obcí. Společně se starosty obcí se budeme bavit o problémech regionu i příležitostech, které pomohou zvýšit kvalitu života v obcích mikroregionu. Výsledkem této diskuse bude návrh cílů a opatření, které budou členské obce Mikroregionu Radyně naplňovat v období 2021 – 2027.

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. Nejsme v tom sami, záměr projektu  Podpora participace v Plzni jsme připravili společně s JOHANEM, z.ú, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
 • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)

Pod značkou Víc než jen bydlení nabízíme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

Informace i dezinformace a jejich vliv na kulturu demokracie

 • Termín realizace: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. V rámci projektu jsou vytvářeny a ověřovány vzdělávací programy postavené na interaktivních metodách výuky – strukturovaná dramatická hra, práce s příběhem, rolové a simulační hry.

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Sušice

V rámci projektu plánujeme rozvoj sociálních a návazných služeb. Nad nedostatky v sociální oblasti v regionu diskutujeme s poskytovateli sociálních služeb, se zástupci města a obcí i s uživateli. Společně pak hledáme řešení, jak zlepšit kvalitu života na několik let dopředu.

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

 • Termín realizace: 2020–2022
 • Místo realizace: ORP Horažďovice

Cílem projektu je zajistit dostupnost potřebných sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Horažďovice.

další projekty