Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Působíme v Plzeňském kraji od roku 1996. Po celou dobu zaměřujeme naši činnost na podporu místních komunit. Jsme přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu a svoji práci směřujeme k podpoře tohoto cíle. Své znalosti a dovednosti nabízíme všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací, škol a soukromého  sektoru. Pomáháme vést diskuzi s veřejností při řešení rozvoje obcí, podporujeme poskytovatele sociálních služeb v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Věnujeme se také výchově k občanství, která vede žáky k respektování názorů druhých a posiluje jejich vztah k místu, kde žijí a studují.

Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme pro zájemce z veřejné správy a ostatní následující služby:

  • facilitace veřejných setkání a pracovních skupin
  • metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace
  • plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti
  • strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnost
  • strategické plánování pro neziskové orgnizace
  • pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství
  • zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanské společnosti
  • akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace
  • vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

Rychlé odkazy: