fbpx

Zapojujeme veřejnost do diskuze o rozvoji měst a obcí. Podporujeme poskytovatele sociálních služeb při jejich práci pro občany v tíživých situacích.

Více o nás

aktuality

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

22. 11. 2021

Na jaře loňského roku jsme hned v sedmi regionech Plzeňského kraje začali realizovat projekty zaměřené na komunitní plánování sociálních služeb, konkrétně se jedná o Blovicko, Horažďovicko, Klatovsko, Kralovicko, Nýřansko, Přešticko a Sušicko. Cílem těchto dvouletých projektů je zlepšovat kvalitu a dostupnost sociálních služeb určených lidem v těžkých životních situacích, třeba těm, kteří se dostali do dluhové spirály,

více...

Víc než jen bydlení pokračuje

18. 11. 2021

Sociálně odpovědná realitní agentura Víc než jen bydlení má za sebou již 32 měsíců usilovné práce v oblasti sociálního bydlení. A nekončíme! Díky podpoře Norských fondů můžeme pod označením Víc než jen bydlení II tuto úspěšnou realitní službu vykonávat dalších 31 měsíců! A jak „jednička“ dopadla? Celkem bylo uzavřeno 17 nájemních smluv. Pomohli jsme tak normálně

více...
Informace i dezinformace

Zapojte se do ověření vzdělávacího programu

27. 8. 2021

V prvním pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme středním odborným školám možnost zapojit se do ověření nového vzdělávacího programu - Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách, které demonstrují žákům důsledky voleb v demokratické společnosti, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční

více...
další novinky

služby

Zapojování veřejnosti

Od roku 1998 pomáháme obcím usilujícím o transparentnost zapojovat veřejnost do důležitých rozhodnutí. Umožňujeme tak obcím, městům a regionům, aby při plánování postupovaly otevřeně a diskutovaly své budoucí záměry a strategické dokumenty s občany.

Strategické plánování organizací

Jsme tu pro neziskové organizace a další instituce, abychom podporovali jejich rozvoj a profesionalizaci, od strategického plánování po projektové poradenství.

Strategické plánování obcí a regionů

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, mikroregiony a místními akčními skupinami při vytváření strategických dokumentů. Snažíme se poskytnout veřejnosti co nejširší prostor pro diskuzi o rozvoji obcí i regionů a přizvat ji k přípravě strategických dokumentů.

Komunitní plánování sociálních služeb

Již od roku 2005 spolupracujeme s obcemi a mikroregiony v Plzeňském kraji na plánování a rozvoji sociálních služeb, které pomáhají lidem v těžkých životních situacích. Komunitním plánováním propojujeme všechny, kdo v sociální oblasti působí – od poskytovatelů sociálních služeb přes jejich uživatele a zástupce obcí až po širokou veřejnost.

Evaluace

Pomůžeme Vám s posouzením dopadů vašeho projektu nebo činnosti. Evaluace nabízíme pro oblasti, v nichž dlouhodobě působíme a jejichž fungování velmi dobře známe.

Dotační poradenství

Obcím, veřejným subjektům, podnikatelům a neziskovým organizacím nabízíme komplexní dotační management a podporu při realizaci projektu, od jeho přípravy až k závěrečné zprávě.

Dostupné bydlení

Věnujeme se problematice dostupného bydlení v Plzeňském kraji jako nedílné součásti prevence sociálního vyloučení.

Občanské vzdělávání

Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti a uznávali demokratické hodnoty, není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách.

projekty

Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji

 • Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Cílem projektu  je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě veřejné politiky v Plzeňském kraji a průběžně ji vyhodnocovat. Hlavním posláním Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je posilovat identitu a postavení zdejší romské komunity a zapojit ji do politického rozhodování, které se jí bezprostředně dotýká, jinými slovy s Romy o Romech.

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 • Místo realizace: ORP Horšovský Týn

S komunitním plánováním sociálních služeb mají na Horšovskotýnsku letitou zkušenost, probíhá zde již od roku 2007. Platnost posledního plánu pro rozvoj sociální oblasti skončila v roce 2015 a město Horšovský Týn nás oslovilo, abychom regionu pomohli celý plán aktualizovat a přizpůsobit nově vzniklým potřebám. Jako vždy u podobných projektů jsme i tentokrát nejprve zmapovali stávající situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se potýkají obce a sami poskytovatelé sociálních služeb. Zeptali jsme se ale třeba i městské policie nebo nemocnice a dalších institucí, kde by uvítaly podporu.

Aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku

 • Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
 • Místo realizace: ORP Domažlice

S komunitním plánováním sociálních služeb mají na Domažlicku letitou zkušenost, probíhá zde již od roku 2007. Platnost posledního plánu pro rozvoj sociální oblasti skončila v roce 2017 a město Domažlice nás oslovilo, abychom regionu pomohli celý plán aktualizovat a přizpůsobit nově vzniklým potřebám. Jako vždy u podobných projektů jsme i tentokrát nejprve zmapovali stávající situaci v celé sociální oblasti. Zajímalo nás, s jakými problémy se na Domažlicku musejí potýkat obce a sami poskytovatelé sociálních služeb. Zeptali jsme se ale třeba i městské policie nebo nemocnice a dalších místních institucí, kde by uvítaly podporu.

Strategie rozvoje Mikroregionu Radyně 2021-2027

 • Termín realizace: 2021
 • Místo realizace: Plzeňský kraj

Po osmi letech jsme byli opět osloveni zástupci Mikroregionu Radyně, abychom se podíleli na aktualizaci strategie rozvoje území tohoto svazku obcí. Společně se starosty obcí se budeme bavit o problémech regionu i příležitostech, které pomohou zvýšit kvalitu života v obcích mikroregionu. Výsledkem této diskuse bude návrh cílů a opatření, které budou členské obce Mikroregionu Radyně naplňovat v období 2021 – 2027.

Podpora participace v Plzni

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 – 31. 3. 2023
 • Místo realizace: Plzeň

Usilujeme o rozšíření a zkvalitnění možností pro účast veřejnosti na rozhodování o strategických dokumentech nebo jiných záměrech, které ovlivňují život v Plzni. Nejsme v tom sami, záměr projektu  Podpora participace v Plzni jsme připravili společně s JOHANEM, z.ú, který provozuje Centrum pro sociální a kulturní projekty na bývalém nádraží Plzeň Jižní předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, jakožto odpovědný úřad za většinu koncepčních dokumentů města.

Víc než jen bydlení

 • Termín realizace: 1. 1. 2019 – 30. 9. 2021
 • Místo realizace: plzeňská aglomerace (ITI Plzeň)

Pod značkou Víc než jen bydlení nabízíme sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Naším cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytovat standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. Do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, přinášíme další možnosti. Za vzor jsme si vzali sociální realitní agentury, které od 70. let minulého století začaly v některých západoevropských městech pomáhat lidem s nízkými příjmy ve svízelné bytové situaci.

další projekty