Obrazy historie regionu

Poznávejte s žáky historii regionu interaktivní formou, na základě jejich vlastního bádání, dialogu s prarodiči a pamětníky z Vaší obce nebo třeba formou divadelního představení! Poznejte, co to byly Sudety ve Vašem regionu, jaké dopady mají velké dějiny na životy konkrétních lidí. Jak? Metodikou vzdělávacího programu „Obrazy historie regionu“ pro učitele II. stupně základních škol.

Metodika vznikla na základě projektu Obrazy historie regionu realizovaného v letech 2014 - 2015.


Realizace projektu

Cílem projektu realizovaného v roce 2014 - 2015 bylo prostřednictvím již vzniklých rozhovorů s pamětníky a na základě vlastního bádání poznávat s žáky zapojených škol společnou česko-německou historii. Projekt navazuje na společné aktivity partnerů s názvem Živé paměti Sudet a Příběhy Sudet. Na české straně byl projekt realizován na II. stupni základních škol v obcích a městech v bývalých sudetských oblastech Plzeňského kraje.

Videozáznam - Závěrečný den Krasíkov 17. 6. 2015

Modely realizace projektu

Na české straně se projekt realizoval prostřednictvím tří různých modelů:

  • začleněním tématu do běžné výuky dějepisu, popř. dalších vhodných předmětů (ZŠ Chotěšov),
  • založením kroužku při škole po dobu trvání projektu (ZŠ Dobřany),
  • vytvořením pracovní skupiny v ZŠ Černošín, která se pravidelně schází a spolupracuje s DDM při ZŠ Planá u M. L.)

Na německé straně byl projekt realizován zařazením vzdělávacího programu do běžné výuky. Zapojené jsou školy Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner-Mittelschule Cham.  

Ve všech školách byly výstupy projektu průběžně prezentovány celé škole (např. prostřednictvím projektových dnů, výstav apod.).

Výstupy z projektu byly následně zpracovány (metodické listy, CD) a distribuovány úplným základním školám v Plzeňském kraji a Horním Falcku. Učitelé tak mohou na základě ozkoušených modelů zhodnotit, který z nich je pro jejich školu nejlepší (případně lze dané modely kombinovat). Nabídnutím více ozkoušených přístupů se zvyšuje udržitelnost projektu.

Výstupy projektu

Kontaktní osoba:   Marie Kubalíková (marie.kubalikova@cpkp.cz, tel. 775 764 412)

                                  Ondřej Starý

Partner projektu :    Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.
                                 Kontaktní osoba: Martina Bachmeier


 

 

 

Financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 "Investice do Vaší budoucnosti"

Gefördert von der Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Europäischen Union Ziel 3 – Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2007-2013 „Investition in iIhre Zukunft“

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg