fbpx

Vybrané standardy kvality a jejich naplňování v praxi poskytovatelů sociálních služeb

V publikaci jsou shrnuty poznatky k vybraným standardům, které jsme shromáždili při své konzultantské a inspektorské práci a které jsme mnohokrát diskutovali s různými odborníky na poskytování sociálních služeb.
Publikace není záměrně věnována všem kritériím standardů kvality (v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky 505/2006 Sb.). Pojednává pouze o těch vybraných kritériích a standardech, ve kterých je pozorována nejrozdílněji uchopená praxe a které významným způsobem vstupují do problematiky základních lidských práv a svobod, či obzvlášť významně ovlivňují kvalitu výkonu sociální služby. Není v možnostech této publikace přinášet příklady ze všech druhů sociálních služeb. Teorii jednotlivých kritérií ilustrujeme na praktických příkladech z vybraných druhů sociálních služeb.

 

 

obálka publikace