fbpx

Projektové a strategické plánování pro neziskové organizace

  • Autoři: Tomáš Kažmierski a Petr Pelcl
  • Rok vydání: 2003

Publikace vznikla v rámci projektu " Udržitelné plánování a řízení nevládních organizací se zaměřením na ekologickou výchovu, který realizovalo Regionální environmentální centrum, Centrum pro komunitní práci západní Čechy bylo odpovědné za realizaci strategického plánování. V rámci projektu jsme formou dvoudenních workshopů pomohli zahájit proces strategického plánování a vůbec strategického řízení organizace celkem osmi střediskům ekologické výchovy a také Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Zkušenosti se strategickým plánováním jsou shrnuté v
této stručné publikaci.