Venkovská krajina očima dětí

Metodika průřezového tématu Environmentální výchova pro venkovské školy vznikla jako hlavní výstup projektu Venkovská krajina očima dětí. Učebnice Konstantinolázeňský poutník Učebnice s podtitulem "Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů" byla připravena zejména pro žáky škol Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

Všechny výstupy projektu a metodické materiály jsou ke stažení zde.

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg