Kreativní demokratická škola: Škola aktivního občana

„Škola aktivního občana“ přímo navazuje na dříve velmi úspěšný program „Kreativní demokratická škola“, kterého se v minulých 4 letech účastnilo více než 30 škol po celém Plzeňském kraji. Více informací o metodice původního programu naleznete na http://kds.cpkp-zc.cz/. Po několika ročnících programu, který se zaměřoval především na spolupráci studentů při navrhování přímé intervence ve fyzickém veřejném prostoru (Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor), jsme rozšířili jeho záběr a techniky a přidali přímou práci se studenty v hodinách.

Popis programu: Studenti získají praktické informace o struktuře politického a správního sytému České republiky rovněž se budou učit s těmito institucemi komunikovat, a to buď v simulační hře nebo přímo, jak budou mít chuť. Prací ve skupinách budeme trénovat komunikační a vyjednávací techniky, učit se vnitřnímu demokratickému dialogu a zároveň se budeme učit plánovat společenskou akci za využití zdrojů, které má každý občan našeho státu k dispozici: sám sebe, své přátele a známé, tužku, papír, internet.

Přihlášení do programu: Do programu můžete Vaši školu/třídu přihlásit do 15. 11. 2015 na níže uvedený kontakt. Předpokládaný rozsah je 9 vyučovacích hodin. Výuku povedou lektoři CpKP. Výukový program  je možné na Vaší škole realizovat v termínu: listopad 2015 - březen 2016.

 

Kontakt

Vyhlašovatelé programu: Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pelcl

e-mail: petr.pelcl@cpkp.cz, tel.: +420725800820


Program je zcela financován v rámci projektu Plzeň – město (politické) kultury, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Fond pro nestátní neziskové organizace - www.fondnno.cz 

EHP a Norské fondy - www.eeagrants.cz

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg