2013 - 2014 Kreativní demokratická škola: Pěstuj Prostor

Za účelem podpory vztahu žáků k prostředí svého města, urbanismu i architektuře vznikl program Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor (KDŠ:PP) společnosti Plzeň 2015, o.p.s. a CpKP západní Čechy.

Program KDŠ:PP je určen pro 2. stupně základních škol, gymnázia a střední školy v Plzni a je zároveň paralelou celoobčanského programu Pěstuj prostor, ve kterém se shromažďují podněty veřejnosti na drobné až středně velké změny ve veřejném prostoru.

V ročníku 2013-2014 bylo do programu zapojeno deset týmů ze sedmi plzeňských základních a středních škol. Katalog projektů 2014 ke stažení níže.

 Publikace Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, katalog projektů 2014

Podívejte se na video ze závěrečné konference z dubna 2014 z programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor. 


 

Úkolem zapojených žáků bylo vybrat si téma ve veřejném prostoru, ke kterému mají osobní vztah a které jim přijde důležité řešit. Může to být cokoliv od špatně fungujících semaforů přes chybějící přechody nebo městský informační systém až po neutěšenou podobu veřejných prostranství. Žáci mají ve výběru volnou ruku a jejich cílem může být jak samotná úprava zvoleného prostoru (zpřístupnění parku), tak např. uspořádání kulturní akce, která na problém upozorní nebo zvolené místo oživí.

V pilotním programu KDŠ pořádaném CpKP ZČ a Gemini o.s. žáci škol na jihu Plzeňska navrhli např. přeměnit nepoužívanou autobusovou zastávku na galerii, upravit okolí zanedbaného rybníka nebo vybudovat letní kino. Tyto nápady se pak díky neutuchající aktivitě dětí zrealizovaly.

Žáci pracují v týmech, ve kterých demokraticky volí jednotlivá rozhodnutí. V průběhu programu se žáci seznamují s postupy plánování projektů, navštěvují příslušné úřady nebo oslovují odborníky. Svou činnost pak aktivně komunikují s veřejností – např. s obyvateli dané čtvrti, které se zamýšlený zásah týká. Součástí programu je i závěrečná žákovská prezentace projektů před odbornou porotou. Bezprostředním přínosem programu jsou návrhy na řešení konkrétních problémů veřej­ného prostoru. Důležitějším – dlouhodobým – přínosem programu je zvýšení motivace a osvojení schopnosti žáků zajímat se o problémy, které ve svém okolí vidí, a tyto problémy řešit.


 

Video z akce OTTA: Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělání, která se uskutečnila 1. dubna 2014 v Domě hudby v Plzni v rámci programu Pěstuj prostor P2015.

 


Program „KDŠ:PP“ využívá metodiky a zkušenosti z programu „Kreativní demo­kra­tická škola“, který zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Gemini, o.s. (projekt byl podpořen z glo­bál­ního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdě­lá­vání pro konkurenceschopnost). Autory programu KDŠ:PP jsou společnost Plzeň 2015, o.p.s. a Centrum pro komunitní práci západní Čechy.

Více o projektech z předchozího ročníku KDŠ: Pěstuj prostor 2013/2014 a 2012/2013 nalezete zde či na http://kds.plzne.cz/.

Publikace Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor 2013, katalog projektů 2013:


 

 

Kontakt

 

 

Vyhlašovatelé programu: Plzeň 2015, o.p.s., www.plzen2015.cz

Centrum pro komunitní práci západní Čechy , https://www.cpkp-zc.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Pelclová (tereza.pelclova@cpkp.cz, tel: 777 793 726)

Metodické vedení: Mgr. Olga Mourková

2013 - 2014 Kreativní demokratická škola: P..

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg