2020 - 2022 Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Nýřany.

Tento cíl bude naplněn prostřednictvím tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Nýřany na období 2023 – 2025 metodou komunitního plánování sociálních služeb a šířením informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím zpracovaného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města.

Kontaktní osoby:

Tomáš Svoboda,  CpKP ZČ, metodik projektu, e-mail: tomas.svoboda@cpkp.cz,

Marie Hrečínová Prodanová, CpKP ZČ, koordinátorka projektu, e-mail: marie.hp@cpkp.cz,

Eduard Šišpela, CpKP ZČ, projektový manažer, e-mail: eduard.sispela@cpkp.cz

Datum realizace: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Partner projektu: město Nýřany

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015341

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg