2020 - 2022 Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku

 

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Kralovice metodou komunitního plánování sociálních služeb.
Cílem projektu je:
a) vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Kralovice a podpořit tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
b) nastavit optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvímzpracovaného komunitního plánu, procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím
c) šířit informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Kralovice.
 
Kontaktní osoby v projektu:
Ing. Tereza Eberlová (tereza.eberlova@cpkp.cz), metodička procesu
Bc. Marie Hřečínová Prodanová (marie.hp@cpkp.cz), koordinátorka KPSS
 
Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015154.
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Partner projektu: Město Kralovice
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2020
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2022
 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg