2020 – 2022 Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Blovicku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Blovice metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je:
  1. vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti v celém území SO ORP a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  2. nastavit optimální rozvoj soc. služeb pro celé území ORP na další období prostřednictvím procesu komunitního plánování soc. služeb (vč. provedení evaluace tohoto procesu) a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  3. šířit informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšířených webových stránek města o sekci zaměřenou na sociální služby a komunitní plánování služeb.
Kontaktní osoby v projektu:
Eduard Šišpela, e-mail: eduard.sispela@cpkp.cz, metodik projektu
Blanka Kohoutová, e-mail: blanka.kohoutova@cpkp.cz, koordinátorka projektu
Tereza Kavalírová, e-mail: tereza.kavalirova@cpkp.cz, projektová manžerka
 
Partner projektu: Město Blovice
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022
 
Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015151.

 

Rychlé odkazy: