2020 - 2022 Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Sušicku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Sušice metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je:

a) zintenzivnit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti v území SO ORP Sušice a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,

b) nastavit optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím aktualizovaného komunitního plánu,

c) šířit informace o možnostech a způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města.

Kontaktní osoby:

Mgr. Ondřej Raffel (ondrej.raffel@cpkp.cz), metodik procesu

Veronika Maroušková, DiS. (veronika.marouskova@cpkp.cz), koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015156.

Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Partner projektu: Město Sušice
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2020
 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg