2020 – 2022 Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Přeštice metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je:

  1. vytvořit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti v celém území SO ORP a podpořit tak rozvoj spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  2. nastavit optimální rozvoj soc. služeb pro celé území ORP na další období prostřednictvím procesu komunitního plánování soc. služeb (vč. provedení evaluace tohoto procesu) a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  3. šířit informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšířených webových stránek města o sekci zaměřenou na sociální služby a komunitní plánování služeb.

Kontaktní osoby v projektu:
Mgr. Ondřej Raffel (ondrej.raffel@cpkp.cz), metodik projektu
Bc. Marie Hrečínová Prodanová (marie.hp@cpkp.cz) koordinátorka projektu
Lenka Červenková (lenka.cervenkova@cpkp.cz), projektová manažerka

Partner projektu: Město Přeštice
Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155.

 

Rychlé odkazy: