2020 – 2022 Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku

Projekt řeší potřebu zpracovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Klatovy metodou komunitního plánování sociálních služeb. Cílem projektu je:

  1. zintenzivnit místní partnerství subjektů působících v sociální oblasti na území SO ORP Klatovy a podpořit tak rozvoj jejich spolupráce v oblasti začleňování ohrožených osob,
  2. nastavit optimální rozvoj sociálních služeb na území ORP pro další období prostřednictvím procesu komunitního plánování sociálních služeb a prostřednictvím zpracovaného komunitního plánu,
  3. šířit informace o možnostech, způsobech poskytování a využívání sociálních služeb prostřednictvím katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Klatovy.

Kontaktní osoby v projektu:
Mgr. Ondřej Raffel (ondrej.raffel@cpkp.cz), metodik projektu
Veronika Maroušková, Dis. (veronika.marouskova@cpkp.cz), koordinátorka projektu
Ing. Tereza Eberlová (tereza.eberlova@cpkp.cz), projektová manažerka

Partner projektu: Město Klatovy
Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015153.

Rychlé odkazy: