2020 - 2022 Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku

Cílem projektu je zajistit dostupnost potřebných sociálních a navazujících služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území SO ORP Horažďovice.

Tento cíl bude naplněn prostřednictvím aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Horažďovice na období 2023–2025 metodou komunitního plánování sociálních služeb a šířením informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím zpracovaného katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a rozšíření sekce o sociálních službách a komunitním plánování na webové stránce města Horažďovice.

Kontaktní osoby:

Lenka Vyčichlová,  CpKP ZČ, metodička projektu, e-mail: lenka.vycichlova@cpkp.cz
Tereza Eberlová, CpKP ZČ, koordinátorka projektu, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz
Lenka Červenková,  CpKP ZČ, projektová manažerka, e-mail: lenka.cervenkova@cpkp.cz
 
Partner projektu: město Horažďovice
Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152

 

Rychlé odkazy: