2019 - 2021 Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů

Přístup k férovému a slušnému bydlení není samozřejmostí pro všechny skupiny obyvatel nejen v Plzeňském kraji. Chybějící zákon o sociálním bydlení i dlouhé čekací lhůty a přísně nastavené podmínky pro získání nájemního bydlení řady obcí zhoršují problémy spojené s bytovou nouzí. Centrum pro komunitní práci proto začíná nabízet sociálně odpovědné realitní služby pronajímatelům nemovitostí na Plzeňsku.

Pokud chcete výhodně pronajmout dům nebo byt a zároveň tím přispět ke zlepšení situace lidí, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, můžete se zapojit. Smyslem projektu je dát šanci rodinám, pro které je bezpečí střechy nad hlavou více než jen bydlením. Naši klienti totiž zpravidla nemají rovný přístup na trh s nemovitostmi a jsou zatíženi mnoha předsudky. Naším cílem je kvalitní péče o Vaší nemovitost a zároveň podpora nájemníků. Proto pravidelně pasportizujeme Vaši nemovitost, dohlížíme na platby nájmu, na průběžný stav nemovitosti, na dobré sousedské vztahy a spolupracujeme s renomovanými poskytovateli sociálních služeb na Plzeňsku, kteří klienty intenzivně podporují, aby jejich jednání v nájemním vztahu bylo korektní a dlouhodobě udržitelné. Případným problémům se snažíme předcházet. Nájemníky vybíráme odpovědně. Prověřujeme jejich kompetence i spolehlivost a provádíme detailní finanční analýzu každého uchazeče o bydlení.

Nepožadujeme uměle snížené nájemné, chceme ceny na trhu obvyklé. Víc než jen bydlení je službou, která je inovativní, ale která zároveň navazuje na činnost sociálně odpovědných realitních agentur, běžných v západní Evropě a také na již fungující podobné projekty v ČR.

Brzy bude spuštěna plná verze webu vicnezjenbydleni.cz, kde nabídku projektu podrobně představíme. Pokud máte zájem o více informací již nyní, budeme velice rádi, když se nám ozvete.

Kontaktním pracovníkem je Adam Pospíšil, tel: +420 702 230 549 , E-Mail: adam.pospisil@cpkp.cz

 

Projekt „Podpora řešení bytové nouze se zapojením soukromých vlastníků bytů“ je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010257 a jeho realizace běží od ledna 2019 do září 2021.

 

Rychlé odkazy: