2018 - 2019 Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku

Projekt řeší potřebu aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Horšovský Týn, který byl zpracován na období 4 let a jehož platnost skončila v roce 2015, metodou komunitního plánování sociálních služeb.

Cílem projektu je:

a) aktualizovat komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku,

b) aktualizovat proces komunitního plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku vč. provedení evaluace tohoto procesu,

c) šířit informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb prostřednictvím aktualizovaného katalogu  poskytovatelů sociálních a návazných služeb, informačních materiálů a webového portálu o sociálních službách a komunitním plánování.

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Eberlová (tereza.eberlova@cpkp.cz)

Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006563.

 

Podporují nás:

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg